Està visualitzant la web corresponent a la pasada edició de ALMA 2019. Tornar a la actual

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de Privacitat

 

 

REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Aquesta declaració té com a finalitat informar-vos com a usuari de la Política General de Privacitat i Protecció de Dades Personals seguida per almaparcescultoric.com

www.almaparcescultoric.com és una plataforma propietat de l’Ajuntament d’Almacelles (plaça de la Vila, 1 – 25100 Almacelles  – Lleida, amb N.I.F. ESP2501900A). Els continguts de la plataforma estan gestionats per LLEI D’ART Editors (Pau Casals, 10 – 25110 Alpicat – Lleida, amb N.I.F. ES05249539L).

www.almaparcescultoric.com conservarà un fitxer de dades de caràcter personal sota el nom USUARIS DEL WEB, en el qual les vostres dades seran tractades únicament i exclusivament per donar resposta a la pregunta o petició que ens feu avinent i, si fos el cas, per gestionar la nostra relació amb vos com a client.

Com en qualsevol altre lloc de bé, en tot moment podeu exercir el vostre dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit tramès a l’adreça de contacte detallada més avall, tot seguint les formalitats imposades per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de Desenvolupament.

Quan vos ens faciliteu les vostres dades de contacte, hem d’exigir-vos la vostra conformitat per emmagatzemar-les perquè hi estem obligats per llei. Això significa que, si no ens en doneu el vostre consentiment o no accepteu la nostra política de privacitat, no podrem atendre la vostra sol·licitud d’informació o de contacte.

 

ÚS I TRACTAMENT DE LES DADES D’USUARIS

La vostra privacitat és important. Allò que legitima el tractament de les vostres dades és el vostre consentiment.

En aquesta declaració de privacitat podreu saber quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les utilitzem. www.almaparcescultoric.com només requerirà dels usuaris que contactin amb nosaltres les seves dades identificatives bàsiques, que seran les que permetran a la plataforma prestar els serveis propis del desenvolupament de la seva activitat professional i comercial. La simple navegació per qualsevol de les nostres pàgines permetrà als nostres servidors tenir accés a l’adreça IP de l’usuari de manera automàtica, una de les dades identificatives essencials per permetre les comunicacions i detectar l’SPAM. És, per tant, essencial que el vostre equip no encripti la vostra adreça IP quan navegueu, ja que aquesta dada també s’utilitzarà a efectes estadístics interns mitjançant l’ús de Google Analytics. L’objectiu d’aquesta anàlisi no és altre que el d’oferir a l’usuari de la nostra plataforma web una experiència millor i més adaptada a les seves necessitats. Això no obstant, i atès que Internet no és inexpugnable, no assumim cap responsabilitat en cas de violació de dades mitjançant accessos fraudulents a aquestes per part de tercers.

Amb tot, www.almaparcescultoric.com no sol·licitarà mai dades que requereixin més protocols de seguretat que aquells que la mateixa plataforma HTTPS ja ofereix. En el cas dels menors de tretze anys, cal el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals. En aquest web es respecta i es té cura de les dades personals dels usuaris a fi i efecte de garantir-ne els drets. És un espai segur i fiable, que ha actualitzat els seus certificats HTTPS de seguretat i que no comparteix mai amb ningú informació personal dels seus usuaris, llevat que sigui per complir la llei o en cas de comptar amb la seva autorització expressa. Només sol·licitarem les dades indispensables per donar resposta als requeriments dels usuaris. Totes les dades rebudes seran tractades amb absoluta confidencialitat. www.almaparcescultoric.com no ven ni cedeix dades de caràcter personal a tercers.

La nostra Política de Privacitat podria veure’s modificada en el temps a causa de la necessitat d’actualitzar-se a futures exigències legislatives o d’autorregulació, per la qual cosa és aconsellable que els usuaris la visitin amb certa periodicitat.

www.almaparcescultoric.com compleix amb el protocol de tractament de dades que exigeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2001, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

 

Responsable del tractament de les teves dades personals

Responsable: Mª Luisa Noriega Montiel

Nom comercial: LLEI D’ART™ Publishers

NIF/CIF: ES05249539L

Adreça: Pau Casals, 10 – 25110 ALPICAT – Espanya

Correu electrònic: info@lleidart.com

Activitat: Editors i Marxants Internacionals d’Art.

 

Exercicis dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició

Com a usuari, podràs adreçar les teves comunicacions i exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu electrònic tramès a l’adreça info@lleidart.com amb la referència PROTECCIÓ DE DADES.

En qualsevol de les nostres comunicacions, disposaràs sempre d’un enllaç a peu de pàgina des d’on podràs donar-te de baixa automàticament.

 

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

Com a usuari, declares haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, tot acceptant i consentint el tractament d’aquestes per part de www.almaparcescultoric.com de la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment, la qual cosa bloquejarà tota mena de comunicació amb l’usuari.